Dr n. med. Joanna Tlolka

Ginekolog

Dr n. med. Joanna Tlolka jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Dyplom oraz tytuł lekarza uzyskała w 2003 roku. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu ginekologii i położnictwa odbyła w Klinice Ginekologii i Położnictwa przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Ukończyła je w 2012 roku, pomyślnie zdając egzamin specjalizacyjny. W tym samym roku obroniła pracę doktorską, dotyczącą wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu (IUGR), otrzymując tytuł doktora nauk medycznych. Jest współautorką licznych publikacji naukowych pojawiających się m.in. w czasopiśmie Ginekologia i Położnictwo. Systematycznie pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i sympozjach naukowych organizowanych między innymi przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.